Vytlačiť

Aktuality

Oznámenie o vyplácaní podielov na zisku za rok 2018

 Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Hruštín, ul Radzovka 971/1A, 029 52 Hruštín, IČO : 17066875, oznamuje členom, že dňa 

19.05.2019 od 14:30 do 17 00

sa členom spoločenstva budú vyplácať podiely na zisku za rok 2018, v priestoroch Urbárskeho domu.

 

 

123884
2020-01-24 04:11:23